کادر فنی شرکت بهسرا

کادر فنی شرکت بهسرا

ردیفنامنام خانوادگیعنوان شغلی
1سیدرضا  جمال مدیر پروژه
2رضا احمدلوسرپرست کارگاه
3محمد رضا ستودهسرپرست کارگاه
4پرتو معماریان سرپرست کارگاه
5سید حسن موسویسرپرست کارگاه
6احمدرضا اسمعیلی کاشیسرپرست اجرایی
7میرسامان اردیبهشتسرپرست اجرایی
8مجید حیاتیکارشناس اجرائی
9ابوالفضل عسگریکارشناس اجرائی
10نوشین  جاویدانسرپرست دفتر فنی ابنیه
11حامد محمودیسرپرست دفتر فنی ابنیه
12امیرحسین
 میرریاحی
کارشناس متره و برآورد ابنیه
13پیمان حاجی بک زادهسرپرست تاسیسات
14علیرضا  اسمعیلی کاشیکارشناس تاسیسات
15حمید سبزه هاکارشناس تاسیسات
16امین محمدکارشناس تاسیسات
17یوسف مددی کارشناس تاسیسات برقی
18حمیدرضا روستاییتکنسین اجرائی تاسیسات
19روح اله  قنبریتکنسین اجرائی برق
20حمید رضا اسمعیلی کاشیکارشناس دفتر فنی
21آریا رضائیکارشناس دفتر فنی
22حامد شیراوندکارشناس دفتر فنی
23احسان جلیلیکارشناس دفتر فنی
24پوریا جوانمردیکارشناس دفتر فنی
25محمد رضا شادمانیکارشناس دفتر فنی
26محسن کرمیکارشناس دفتر فنی
27سحر رفیعیکارشناس دفتر فنی
28منیژه محمدیکارشناس دفترفنی
29مهسا  میردارسلطانیکارشناس متره و برآورد
30سروین 
ولی زاده
امور مناقصات و قراردادها
31مهرداد قنواتیکارشناس نقشه بردار
32محمد رضاییکنترل کیفیت سازه فلزی
33سعید شیرازیکنترل کیفیت
34محمد بصیریبرنامه ریزی و کنترل پروژه
35رحمت اله اسلامی حریریکنترل پروژه
36طیبه
مفاخری
کارشناس HSE
37
 
38