رزومه مدیر عامل

رزومه مدیر عامل

مشخصات عمومی مدیرعامل:

نام و نام خانوادگی: جعفرآقا جمال
رشته تحصیلی : مهندسی راه و ساختمان
ارزش مدرک و سال اخذ آن : لیسانس-1353
نام دانشگاه : دانشگاه صنعتی امیرکبیر(پلی تکنیک)


سابقه اشتغال مدیرعامل:


از سال 1352 لغایت 61/2/18 در شرکت ساختمانی سرا با سمتهای مهندس دفتر فنی،  سرپرست امور فنی و اجرایی و ریاست کارگاه مشغول به انجام پروژه های ذیل بودند.
 الف) پروژه پایگاه نیروی هوایی خارک و خارکو شامل 30 هزار مترمربع ساختمانهای یک  و دو طبقه مسکونی سایت و رادار، شامل سکوهای بتنی و راههای ارتباطی بین سکوها از نوع آسفالتی، اسکله بتنی به شکل(تی) که 125 متر در دریا پیشرفته است. کارخانه برق از نوع اسکلت فلزی جهت نصب ژنراتورهای برق20،000 کیلووات.
 (کارفرما : نیروی هوایی ** مبلغ قرارداد: 1/6 میلیارد ریال )
 ب) پروژه 648 واحد مسکونی بصورت 18دستگاه بلوک 10 طبقه با اسکلت فلزی و نمای دیوار پیش ساخته بتنی با کلیه تأسیسات آب و برق و فاضلاب همراه با محوطه سازی و پستهای ترانس واقع در مهرآباد جنوبی تهران
 (کارفرما: نیروی هوایی  ***  مبلغ قرارداد: 2/5 میلیارد ریال )
 از تاریخ 61/2/19 تاکنون به ترتیب با سمتهای رئیس کارگاه پروژه 252 واحد مسکونی بوشهر و پروژه آموزشکده کشاورزی دانشگاه رازی کرمانشاه، در شرکت بهسرا مشغول بکار بوده و از تاریخ 68/4/3 نیز به طور مستمر بعنوان مدیرعامل شرکت انتخاب و در این سمت ابقا شده اند.