رئیس هئیت مدیره

رئیس هئیت مدیره

مشخصات عمومی رئیس هیأت مدیره:

نام و نام خانوادگی: بهمن محمدیان خضرلو
رشته تحصیلی : مهندسی مکانیک
ارزش مدرک و سال اخذ آن : لیسانس-1352
 نام دانشگاه : دانشگاه صنعتی امیرکبیر(پلی تکنیک)
  سابقه اشتغال رئیس هیأت مدیره:
از تاریخ 53/7/15 الی 54/8/15 در قسمت مهندسی کل مکانیک با سمت مهندس کارگاه اسکلت فلزی مشغول به انجام پروژه های تکمیلی و تعمیری کل ذوب آهن اصفهان بوده اند.
از تاریخ 54/9/15 الی 60/12/29 در کارخانه آکام فلز با سمتهای مهندس کارخانه،
رئیس تولید، معاونت اجرایی، سرپرست گروههای نصب و ریاست کارخانه با فعالیت
در زمینه اسکلتهای فلزی پیش ساخته جهت کارخانه ها، انبارهای عمومی، سردخانه ها و غیره.
پروژه های انجام داده: آپرین راه آهن، انبارهای فولاد مبارکه اصفهان، مس سرچشمه، مدرسه آمریکاییها، کارخانه های شیر مدارس و..... (مبالغ پروژه ها با در نظر گرفتن حجم عملیات تا مبلغ 500،000،000 (پانصد میلیون ریال) بوده است.)
از تاریخ 61/11/11 با سمتهای معاون رئیس کارگاه پروژه آموزشکده کشاورزی دانشگاه رازی کرمانشاه، رئیس کارگاه پروژه احداث ساختمان های خدماتی شهرک آزمایش و محوطه سازی آن و نایب رئیس هیأت مدیره و از تاریخ 65/5/5 به طور مستمر بعنوان رئیس هیأت مدیره و مدیریت تأسیسات سایر پروژه های در دست اجرا در این شرکت مشغول میباشند.