گواهینامه ها

گواهینامه ها1- گواهینامه صلاحیت پیمانکاری

2- گواهینامه عضویت انجمن صنفی انبوه سازان مسکن
3- گواهینامه عضویت سندیکای شرکت های ساختمانی ایران
4- گواهینامه عضویت سندیکای شرکت های تاسیساتی و صنعتی ایران
5- گواهینامه عضویت در سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران
6- گواهینامه عضویت انجمن مدیران فنی و اجرایی
7- جامعه بازاریان وبازرگانان کیش
8- گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی
9-گواهینامه استاندارد HSE-MS
10- گواهینامه استاندارد ISO9001-2008
11- گواهینامه رتبه برنزین مرکز رتبه بندی ایران
12- گواهینامه طرح برتر فولادی سال 1392
13- گواهینامه طرح اول سازه فولادی سال 1396
14- گواهینامه استاندارد ISO14001:2015
15- گواهینامه استاندارد OHSAS18001:2007