پروژه هتل پردیس کیش

پروژه هتل پردیس کیش

پروژه هتل پردیس کیش
موضوع پروژه : تهیه ابزار كار، مصالح و اجرای پی سازی، زهكشی، عایق كاری، احداث دیوار های حائل، برشی، اسكلت فلزی پیچ و مهره
 ای، سقف متال دك و دیوار های پیرامونی پروژه هتل پردیس كیش.
•شرح مختصری از مشخصات و مقادیر کار:
مساحت زیربنا تقریباً 23135 متر مربع می باشد. تعداد کل طبقات 18 طبقه که 1 طبقه زیر همکف است. جنس لایه رویین دیوارهای گود پروژه از نوع مرجانی و لایه زیرین آن غالبا از نوع "مارن" می با شد، كه بخشی از دیواره ضلع شمالی گود توسط سازه نگهبان استحكام بخشی شده و مابقی دیواره گود (صرفا جهت حفظ رطوبت خاك) توسط شاتگریت بتن و چسب بتن بر روی توری فرنگی كه بوسیله میلگرد هایی به طول 50 سانت در لایه مارن نصب شده اند، انجام پذیرفته است. پی پروژه از نوع رادیه بوده و سیستم قاب خمشی ویژه اجراگردیده است. سقف متال دک و دیوارها بصورت کناف اجرا شده است.
•محل اجرای کار: کیش- بلوار سنایی قطعه vc3 .
•مبلغ برآورد کار: 286،900،000،000 ریال
•مدت زمان اجرای کار : 9 ماه شمسی
•کارفرما : شركت آتیه سازان حافظ
•مشاور - دستگاه نظارت : مهندسین مشاور اسپیدایج خاورمیانه
•نوع طرح : اعتبار غیر عمرانی
•فهرست بهاء پایه: سال 1395
•شاخص مبنای پیمان :   سه ماهه اول 1395
•تاریخ انعقاد قرارداد : 1395/05/31
•تاریخ تحویل موقت : 1396/07/12