پروژه کتابخانه مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقيقات

پروژه کتابخانه مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقيقات

کارفرما : دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
 دستگاه نظارت : مهندسین مشاور گروه 4
 محل پروژه : تهران- انتهای بلوار اشرفی اصفهانی-
سه راه فرحـــزاد- به سمت حصـــارک-
دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
 مبلغ قرارداد : 311،300،000،000  ریال
 تاریخ قرارداد : 87/07/16
مبلغ قرارداد با احتساب 25%: 389،125،000،000 ریال
مشخصات پروژه : تکمیل کارهای سازه و کل ابنیه، تأسیسات الکتریکی و مکانیکی شامل ساختمان اصلی کتابخانه، آمفی تئاتر، پارکینگ سرپوشیده و محوطه سازی در زمینی به مساحت تقریبی 50000 مترمربع
 وضعیت پروژه : تحویل قطعی

گالری تصاویر