پروژه برج مسکونی ساحلی اطلس کيش

پروژه برج مسکونی ساحلی اطلس کيش

کارفرما : شرکت سرمایه گذاری ایرانیان اطلس
 مشاور-دستگاه نظارت : طرح رسم پارسه
 مدیر طرح: طرح و اندیشه شیوا اطلس
 محل پروژه : جزیره کیش- نوار ساحلی- جنب
پلاژ آقایان- قطعه NVC54 .
 مبلغ قرارداد : 148،788،000،000 ریال
 تاریخ قرارداد : 87/07/23
مجموع با الحاقیه اول و دوم: 265،620،254،300 ریال
مشخصات پروژه : اجرای کلیه عملیات ساختمانی و تأسیساتی پروژه برج مسکونی اطلس کیش (با اسکلت فلزی پیچ و مهره و جوشی به مقدار حدود 3000 تن) در زمینی
به مساحت تقریبی 3،360 مترمربع و در 16 طبقه و با زیربنای تقریبی 19،000 مترمربع.
 وضعیت پروژه : تحویل موقت